Обявления

Процедура за набиране на педложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и по схема "Училищно мляко" за 2019-2020р 2020-2021 и 2021-2022 учебни години. 

 

Протокол

Заповед