Проект: “Озеленяване и създаване на зона за отдих в детска градина „Арабела”

Финансиран от ПУДООС по Националната кампания „За чиста околна среда” на тема: „ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

Чрез реализацията на проекта е подобрено дворното пространство на детска
градина „Арабела”, осигурени са условия за ограничаване на запрашеността, шума,
замърсяването и възможности за контакт на децата с природата. Подобрени са здравно-
хигиенни условия, външната среда е по-естетична и привлекателна. Осъществени са
дейности за озеленяване – засяване на трева, засаждане на цветя, дървета и храсти.
Монтирани са дървени пейки на бордюрите на четирите пясъчника. Закупени и поставени
са спортни съоръжения в двора – клатушка и катерушка, които доставят положителни
преживявания на децата и способстват за тяхното физическо развитие. Боядисани са
мини-контейнери за разделно събиране на отпадъци, което стимулира образователната
работа за екологично възпитание и провокира екологично-отговорно поведение и грижа
за околната среда у децата и техните семейства.
Декоративната растителност има нужда от постоянна грижа, за да се развива
нормално, за да има максимална декоративна стойност и да осигури търсения комфорт
и привлекателност. Предвиждаме постоянни грижи за озеленените части, опазване
и съхраняване на насажденията, което ще се осъществи с помощта на персонала,
семействата на децата и живеещите в квартала.