Обществен съвет

Състав на обществения съвет в Детска градина „Арабела”

Име, фамилия

ЧЛЕНСТВО

Представител на

1

Елена Иванова

председател

родителите

2

Весела Начева

основен

Община Видин

3

Галя Цингова

резервен

Община Видин

4

Наталия Милкова

основен

родителите

5

Мариела Иванова

основен

родителите

6

Снежана Еленкова

основен

родителите

7

Зорница Димитрашкова

основен

родителите

8

Галя Недялкова

основен

родителите

9

Рослана Михайлова

резервен

родителите

10

Людмила Георгиева

резервен

родителите

11

Ралица Величкова

резервен

родителите

12

Виктория Първина

резервен

родителите

13

Бисерка Иванова

резервен

родителите

14

Д.р Полина Сашева

резервен

родителите

 

 

Чл. 265. ал.1. С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.

ал.2 Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението.

 

Закон за предучилищното и училищното образование