Контакти

Детска градина “Арабела”

ул. „Любен Порчелов” № 2
гр. Видин, 3700

тел/факс: 094/601-746
ел. поща: dgarabella.vd@gmail.com

 

Филиал „Незабравка” адрес ул. „Йепомонах Лазар” № 10
Тел: 094 601766

 

Филиал село Буковец
Ул. „Тринадесета” № 8 тел: 0879949169