Проект: “Играем, учим и се забавляваме, на Природата ръка подаваме”

Проектът е финансиран от ПУДДОС, Национална кампания “За чиста околна среда – 2012

Възпитаването на екологична култура и екологично отношение започва от предучилищна възраст. Тук се грижим за физическото развитие на малките деца, за интелектуалното им израстване, насърчаваме способностите им да откриват и решават проблеми, да се грижат за общността, страната и околната среда.

Главната цел на проекта е формиране на позитивна нагласа у децата към природата и отговорно отношение към нея.

Проектът ще създаде предпоставки за повишаване на екологичната култура на деца, родители и служители, ще ги насърчава в грижите им за опазване на околната среда. Чрез участие на децата в дейностите по проекта ще развием умения им за отговорно отношение и любов към природата.