Екип

Данка Стаменова – Директор

Павлина Иванова – счетоводител

Даниела Димитрова – ЗАС

Ангелина Иванова – учител по музика

Анриета Петкова – медицинска сестра

Камелия Кирилова – готвач

Виолета Илиева– помощник готвач

Николай Ангелов – огняр

 

Група

Учители

Помощник възпитател

„Ян Бибиян“

Веселка Матеева – старши учител

Лора Даниелова – учител

Марияна Стоянова

,,Плодчета“

Моника Ангелова – учител

Татяна Тодорова –  старши учител

Вяра Пекова

,,Звънче“

Таня Александрова–старши учител

Рая Неделкова –  учител

Савина Савова

„Звездички“

Илиана Андреева  – старши учител

Георги Траянов - учител

Ирена Иванова

 

Филиал „Незабравка“

 

Ваня Филипова – касиер-домакин

Миглена Велкова– медицинска сестра

Румяна Веселинова – Готвач

Соня Георгиева - Помощник готвач

Пламен Фиков - Огняр

 

Група

Учители

Помощник възпитател

„Маргаритка“

Лилия Николова – старши учител

Цилия Цокова – учител

Мария Петрова

,,Кокиче“

Анка Пекова – старши учител

Ани Иванова –  старши учител

Наталия Петрова

,,Здравец“

Чайка Борисова – старши учител

Соня Рагьовска –  учител

Цветана Маринова

„Детелина“

Мариана Ванкова –старши учител

Стилияна Георгиева-учител

Графиня Пантова

 

Филиал Буковец

Група

Учители

Помощник възпитател, готвач

„Брезичка“

Емилия Младенова–старши учител

Катерина Ненчева–старши учител

Галя Иванова

 

Преподаватели допълнителни дейности

 

Галя Митова - Английски език, ДГ „Арабела“

Елена Николова - Английски език, филиал „Незабравка“

Веселка Кръстева– народни и мажоретни танци

Павел Павлов - футбол

Емилия Трифонова – логопед

Юлия Димова - логопед