Даставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Арабела", Видин за периода 01.10.2019 г.- 10.09.2020 г.

Активна!

Договор 01.10.2019
Протокол 30.09.2019
Ценово предложение 18.09.2019
Техническо предложение 18.09.2019
Обява 13.09.2019
Документация 13.09.2019
Документация 13.09.2019
Техническа спецификация 13.09.2019