Програма “Стъпка по стъпка”

От 1997 година детска градина „Арабела” е успешно включена в международна образователна Програма “Стъпка по стъпка”. От 1999 година детската градина става образователен модел. Учителите периодично повишават своята педагогическа компетентност чрез участие в тренинги с български и американски треньори.
Програма “Стъпка по стъпка” се реализира чрез динамична, променяща се, предизвикателна среда, която се изгражда от опита и въображението на педагогичекския екип, семейството и децата. Тя съответства на индивидуалността на детето, стила му на научаване, на растежа и семейната му среда, стимулира правото на избор.
Педагогическата среда е организирана в центрове за дейност. Децата учат чрез играта при взаимодействие с различни предмети и материали.
Семействата на децата са наши ценни помощници. Ние гледаме на тях като експерти на техните деца и като активни участници във възпитателния процес. Те са желани участници в дейностите по всяко време, защото качественото обучение става не само с идеи и всеотдайна работа, а и със създаване на условия, гарантиращи комфорта на всяко дете. В годините това градим с взаимно доверие, почтеност, прозрачност и уважение.