Събрание на Училищно настоятелство „Арабела”

На 27-ми март 2012 година Училищно настоятелство „Арабела” проведе свое заседание, на което членовете обсъдиха възможностите за охрана на двора на детската градина. Във времето, в което детското заведение не работи, в двора влизат външни лица, които замърсяват, чупят детските уреди, унищожават зелените площи и насажденията. Обсъдени бяха различни възможности за охрана.

Предложението на управителния съвет е охраната на двора да бъде финансирана от родителите, поради което бяха обсъдени варианти които дават сигурност и същевременно не са скъпи. По тази причина отпадна вариантът за жива охрана. Училищното настоятелство се спря на идеята да събере оферти от видинските фирми, които осигуряват видеонаблюдение и при сигнал реагират на място. Какво ще е развитието по случая тепърва ще разберем! Разбира се, ще потърсим съдействие от общината.
Обсъдени бяха и предстоящи събития в ДГ „Арабела”.