Морални ценности и празници в предучилищното образование”

Проект „Морални ценности и празници в предучилищното образование” е финансиран по Програма ЕРАЗЪМ+ на Европейската Комисия, осъществява се в периода 1 септември 2016 г. - 1 септември 2018 г в партньорство с  образователни институции от Чехия, Италия, Турция и България.

Проектът е фокусиран върху моралните ценности, тържества и култури в Европа и допринася за развитие на социалните умения и уменията за учене у децата от предучилищна възраст.  В продължение на две години ще бъде извършен анализ на предучилищните програми и теоретично изследване по етични въпроси и и начините по които децата се запознават с основните принципи на етиката като справедливост, честност, истинност, отговорност, благодарност, търпение и  др.  

В резултат на това ще бъде изготвен наръчник за дейности и иновативни стратегии за етично образование. Проектът подпомага интегрирането на добрите практики и методи в ежедневната дейност на детската градина и осигурява професионално развитие на учителите.