” ВЪРТЕЛЕЖКА ОТ ИГРИ ”

В края на месец септември в двора на детската градина децата участваха в забавни игри, футбол и йога упражнения. Към тях се присъединиха и гостите от Литва и Естоноя, участници в проект за обмяна на опит по Програма “Еразъм +”.