За нас

Детска градина “Арабела” е открита през 1971 година.

Нашата идея е да превърнем детската градина в любимо място за децата. Детската градина има девет групи,  19 учители и 230 деца от 2 до 7 години. Работното време е от понеделник до петък от 6.30ч до 19.00ч.

Денят в детска градина “Арабела”:

 • 7.00 – Родители и деца идват в детската градина, подготвят децата за деня и могат да бъдат заедно известно време в занималните.
 • 7.00 – Време за игри, утринна гимнастика, тоалет, закуска.
 • 8.30 – Децата се регистрират.
 • 8.45 – Утринна среща.
 • 9.15 – Образователни дейности: математика, български език и литература, природна и социална среда, изобразително изкуство.
 • 10.15 – Игри и занимания на малки групи в центрове за дейност.
 • 11.00 – Игри на открито.
 • 12.00 – Обяд.
 • 13.00 – Следобеден сън.
 • 15.00 – Подвижни игри и подкрепителна закуска.
 • 16.00 – Игри и занимания в центрове за дейност.
 • 19.00 – Денят приключва.

Нашата политика е лоялна, добронамерена и насочена към търсене на нови идеи.
Екипът ни е информиран, квалифициран, отговорен и имаме амбицията да превърнем детската градина в любимо място за децата.
Нашето призвание е да предоставим възможност на децата да се радват и да преживяват щастливо всеки миг от детството си, да растат със самочувствието, че са значими, обичани и ценени.
Целите ни са да научим децата да мислят критично, да откриват и решават проблеми, да бъдат творци с развито въображение.
Постигаме това чрез висок професионализам, любов и доверие в способностите на всяко дете, активното участие на семействата и членове на общността.